Raspored treninga za vreme raspusta.

Raspored za vreme raspusta možete da pogledate na našem Facebook-u